Menu

Καινοτομία και Ανθρώπινο δυναμικό «δυναμώνουν» ασφαλιστικά και τραπεζικά ιδρύματα

Η τρέχουσα οικονομική κρίση και το περιβάλλον το οποίο δημιουργήθηκε, οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των καταναλωτών, ο τεχνολογικός μετασχηματισμός, η εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με την πίεση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και του έντονου ανταγωνισμού θα συνεχίσουν να μεταβάλουν το τραπεζικό και ασφαλιστικό τοπίο.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της ΕΥ «Building financial institutions for the future now», τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα διαφοροποιούνται έντονα από όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα στο τέλος της επόμενης πενταετίας, ενώ η καινοτομία και η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό αναδύονται ως οι βασικοί πυλώνες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προαναφερθείσες προκλήσεις.

Το όραμα, που εν πολλοίς αποτελεί κεντρικό πυρήνα της κάθε στρατηγικής ανάπτυξης ενός οργανισμού, περνά από το σταυροδρόμι τεχνολογίας και ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, αναζητώντας την ισορροπία ανάμεσα στη χρήση της πρώτης και την αναγκαιότητα για εύρεση εργαζομένων με μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων.  

Παράλληλα, οι τραπεζικοί οργανισμοί θα πρέπει να διαχειριστούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και επιθυμίες πέντε διαφορετικών γενεών εργαζομένων. Με την είσοδο της γενιάς που γεννήθηκε μετά το 2000 στην αγορά εργασίας, η παραδοσιακή έμφαση στις αμοιβές και τις προαγωγές ως εργαλείο προσέλκυσης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού, θα δώσει τη θέση της σε νέους παράγοντες όπως η ευελιξία, οι ικανοποιητικές συνθήκες εργασίας και η απόκτηση διαφορετικών εμπειριών και δεξιοτήτων. Παράλληλα, με την προσέλκυση των νέων αυτών εργαζομένων, θα πρέπει να δοθεί έμφαση και στην καλύτερη αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος προσωπικού, μέσω προγραμμάτων μετεκπαίδευσης με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων, όπως το e-learning.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι διευθύνσεις ανθρώπινου δυναμικού έχουν σήμερα στη διάθεση τους τόσο τα εργαλεία, όσο και τον όγκο των πληροφοριών που απαιτούνται για να διαχειριστούν το ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και να διατηρήσουν και να προσελκύσουν τα ικανότερα ταλέντα στην αγορά.

Για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού, οι οργανισμοί αυτοί θα πρέπει να εξελιχθούν, λειτουργώντας σε νέες, πιο ευέλικτες δομές εργασίας, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν ευέλικτα μοντέλα διακυβέρνησης, υιοθετώντας μια νέα νοοτροπία και εργασιακή κουλτούρα. Ωστόσο, η ανάδειξη αυτής της νοοτροπίας δεν αποτελεί ένα εύκολο βήμα, δεδομένης της παραδοσιακής συντηρητικής προσέγγισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην ανάληψη ρίσκων. Για το λόγο αυτό απαιτείται ένα πιο αποκεντρωμένο διοικητικό σχήμα, το οποίο θα ενθαρρύνει την ταχύτερη λήψη αποφάσεων, παρέχοντας στους εργαζόμενους μεγαλύτερη αίσθηση ενδυνάμωσης και υπευθυνότητας, αποτελεί προϋπόθεση.

Τέλος, πλην της καλύτερης αξιοποίησης καινοτομίας και ανθρωπίνου δυναμικού, πρέπει μέσω της διασταύρωσής τους να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον που θα προσαρμόζεται στις νέες προτιμήσεις των καταναλωτών. Με τη βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών τους, αλλά και την καλλιέργεια και ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους, αυτό είναι εφικτό υπό την προϋπόθεση να λαμβάνονται σωστά τα μηνύματα που εκπέμπουν οι διαρκώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συμπεριφορές.

Για περισσότερα διαβάστε το δημοσίευμα του NextDeal,gr εδώ 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Απαραίτητα προσόντα η διάθεση για μάθηση και το ισχυρό κίνητρο για επαγγελματική δημιουργία και επιτυχία χωρίς όρια. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία μας θα γίνει ο πολύτιμος σύμβουλός σας!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ