Menu

Ο νέος κώδικας δεοντολογίας της ΕΑΕΕ για τις ασφαλιστικές

Νέα σελίδα στην προσέγγιση και στην επικοινωνία απέναντι στους πολίτες και τους ανθρώπους της αγοράς, προσαρμοσμένη στις νέες συνθήκες και τις προκλήσεις της οικονομικής ύφεσης, φιλοδοξεί να γυρίσει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, δημοσιεύοντας τις επόμενες ημέρες τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας.

Σύμφωνα με το Underwriter.gr ο νέος Κώδικας συνοψίζεται σε 10 βασικούς άξονες: ακεραιότητα, διαφάνεια, ευθύνη, ορθή καθοδήγηση, δέουσα φροντίδα και επιμέλεια, σεβασμός, πρωτοπορία, ορθή διαχείριση, αμεροληψία και εμπιστευτικότητα.

Ακεραιότητα

Είναι σταθερή μας δέσμευση να συνδιαλλασσόμαστε μαζί σας με τρόπο έντιμο, ηθικό και πάντα σύμφωνα με τους νόμους. Επιπλέον, διασφαλίζουμε ότι όλοι οι συνεργάτες μας τηρούν αυτές τις θεμελιώδεις αρχές.

Διαφάνεια

Δεσμευόμαστε να επικοινωνούμε με τρόπο διαφανή, σαφή και ξεκάθαρο. Να προωθούμε τα προϊόντα χωρίς υπερβολικές υποσχέσεις. Να διευκρινίζουμε τους όρους, εξαιρέσεις, κόστος, ενδεχόμενο ρίσκο και κάθε άλλη λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη – κοινό, πριν τη λήψης οποιασδήποτε απόφασης. Όταν δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα, δεσμεύονται να εξηγήσουν με σαφήνεια τους λόγους.

Ευθύνη

Έχοντας συναίσθηση της σημαντικής αποστολής που της έχει ανατεθεί, η ΕΑΕΕ δεσμεύεται να επιδεικνύει πάντα με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στα μέλη της, σε κάθε πρακτική της. Η υπευθυνότητα της αφορά κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, μα ταυτόχρονα αγκαλιάζει όλο το κοινωνικό σύνολο και περιβάλλον.

Ορθή Καθοδήγηση

Η γνώμη μας είναι δύναμη, όταν αξιοποιείται προς όφελος σας. Δεσμευόμαστε να σας παρουσιάζουμε τις πιο συνετές και συμφέρουσες για εσάς επιλογές. Να επισημαίνουμε από πριν ενδεχόμενο ρίσκο, σε κάθε απόφαση σας, ασφαλιστική ή επενδυτική. Να προάγουμε την αξία της πρόληψης, ώστε να μειωθούν οι πιθανότητα να εκτεθείτε σε ατύχημα, ζημιές, προβλήματα υγείας.

Δέουσα Φροντίδα και Επιμέλεια

Ασκούμε το ασφαλιστικό λειτούργημα με μέγιστη φροντίδα και προσοχή. Θέτουμε ως προτεραιότητα να διεκπεραιώνονται τα αιτήματα σας γρήγορα και με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσάς. Ακούμε με προσοχή τα παράπονα σας και μαθαίνουμε από αυτά. Εφαρμόζουμε γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης των παραπόνων σας.

Σεβασμός

Ο σεβασμός είναι πρωταρχικό καθήκον μας. Σεβόμαστε τα δικαιώματα σας, καταναλωτικά, προσωπικά και ανθρώπινα. Σεβόμαστε το κοινωνικό σύνολο και προσφέρουμε σε αυτό. Σεβόμαστε το περιβάλλον και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, για την προστασία του.

Πρωτοπορία

Είμαστε η εικόνα που έχετε για τις υπηρεσίες μας. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να διατηρούμε υψηλότατο επίπεδο εξυπηρέτησης. Να αναζητούμε διαρκώς και αναπτύσσουμε νέα προϊόντα και λύσεις, για να προσφέρουμε το καλύτερο και στο μέλλον. Ταυτόχρονα, αγκαλιάζουμε τις νέες τεχνολογίες και αξιοποιούμε τις ψηφιακές δυνατότητες, ώστε να εξυπηρετούμε τα αιτήματα και τις απαιτήσεις σας ταχύτερα, αποτελεσματικότερα, χωρίς κόπο για εσάς.

Ορθή Διαχείριση

Η σύνεση είναι πυλώνας σταθερότητας για ό,τι χτίζουμε. Είναι αμετακίνητη δέσμευσή μας να διαχειριζόμαστε ασφάλιστρα και κεφάλαια που μας εμπιστεύεστε με σύνεση και τρόπους που δεν σας ζημιώνουν. Με την ίδια σύνεση διαχειριζόμαστε τα προς επένδυση κεφάλαια των εταιρειών μας.

Αμεροληψία

Η καλή πίστη και η αντικειμενικότητα είναι αδιαπραγμάτευτες αξίες μας. Δεσμευόμαστε να δίνουμε πάντα προτεραιότητα στα συμφέροντα και δικαιώματα σας. Φροντίζουμε οι επιλογές μας να μην έχουν δυσμενείς συνέπειες για εσάς. Το ανθρώπινο δυναμικό μας οφείλει να λειτουργεί με τρόπο επαγγελματικό και αμερόληπτο, αποφεύγοντας κάθε σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.

Εμπιστευτικότητα

Η εμπιστοσύνη σας μας τιμά. Γι’ αυτό υποσχόμαστε να διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτη εμπιστευτικότητα. Διαθέτουμε και θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε δικλείδες ασφαλείας για το σύνολο των δεδομένων που διατηρούμε στα ηλεκτρονικά μας συστήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Απαραίτητα προσόντα η διάθεση για μάθηση και το ισχυρό κίνητρο για επαγγελματική δημιουργία και επιτυχία χωρίς όρια. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία μας θα γίνει ο πολύτιμος σύμβουλός σας!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ