Menu

ΤτΕ: Επαρκώς κεφαλαιοποιημένες οι ασφαλιστικές εταιρείες

Θετικός ο απολογισμός της χρονιάς για τον ασφαλιστικό κλάδο, όπως προκύπτει απ’ την Έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που έχει και τη συνολική εποπτική ευθύνη. Σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες, έχουν προοπτικές ανάπτυξης και λειτουργούν υπό καθεστώς υγιούς ανταγωνισμού.

Αναλυτικά, το 2017 δραστηριοποιήθηκαν 43 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έναντι 45 το 2016. Εξ αυτών οι 3 είναι επιχειρήσεις ασφαλίσεων ζωής, οι 23 επιχειρήσεις ασφαλίσεων κατά ζημιών και οι 17 επιχειρήσεις που ασκούν ταυτόχρονα δραστηριότητες ασφαλίσεων ζωής και κατά ζημιών.

Δεκαέξι από αυτές ανήκουν σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στο εξωτερικό και 6 σε ασφαλιστικούς ομίλους με έδρα στην Ελλάδα. Ακόμη, 4 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ενεργά σε λοιπές χώρες της ΕΕ με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται επιπλέον 171 ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της ΕΕ είτε μέσω υποκαταστημάτων είτε με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, τα οποία εποπτεύονται από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των χωρών καταγωγής τους.

Η ασφαλιστική αγορά της Ελλάδας εμφανίζει χαρακτηριστικά συγκέντρωσης. Ιδιαίτερα στον κλάδο ασφαλίσεων ζωής,  μόλις πέντε κατέχουν το 79% της πίτας, Αντίστοιχα οι πέντε 5 μεγαλύτερες ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ασφαλίσεις κατά ζημιών κατέχουν το 43% της αγοράς.

Όπως αναφέρει το emea.gr, η παραγωγή ακαθάριστων εγγεγραμμένων ασφαλίστρων δραστηριοτήτων ζωής την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθε σε 1,2 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 4,1% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ασφάλιστρα των δραστηριοτήτων ασφαλίσεων κατά ζημιών ανήλθαν την ίδια περίοδο σε 1,4 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών να καταγράφεται στη δραστηριότητα ασφάλισης αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (40%), ενώ ακολουθεί η δραστηριότητα πυρός (21%).

Η γεωγραφία της ασφαλιστικής παραγωγής είναι διαμορφωμένη ώστε το 50% να προέρχεται από ασφαλιστικούς πράκτορες και συμβούλους και κατά 27,5% από τις τράπεζες. Οι άμεσες πωλήσεις από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, χωρίς τη διαμεσολάβηση τρίτου, φτάνει το περίπου 10% της συνολικής παραγωγής.

Το σύνολο του ενεργητικού των εποπτευομένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ανήλθε σε 16,4 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 4,4% συγκριτικά με το 2016. Η αύξηση προήλθε κυρίως από τις επιχειρήσεις που ασκούν εργασίες ασφαλίσεων ζωής (5,0%), ενώ για τις επιχειρήσεις που ασκούν αποκλειστικά εργασίες ασφαλίσεων κατά ζημιών το ποσοστό αύξησης ήταν μόνο 0,9%.

Παρουσιάζοντας εξάλλου την έρευνα κατά την ετήσια γενική συνέλευση της ΕΑΕΕ ο υποδιοικητής της ΤτΕ, Θεόδωρος Μητράκος χαρακτήρισε μονόδρομο την ανάπτυξη του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, με τα δημοσιονομικά και κυρίως τα κοινωνικά οφέλη να είναι μετρήσιμα και αξιόλογα, όπως σημείωσε.

«Σήμερα ατενίζουμε όλοι με μεγαλύτερη αισιοδοξία το αύριο της ασφαλιστικής αγοράς. Η συνεχής βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, οι προβλέψεις για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια και η θωράκιση του κλάδου χάρη στην εφαρμογή του πλαισίου "Φερεγγυότητα ΙΙ" θα βοηθήσουν ώστε να αυξηθεί η διείσδυση των ασφαλιστικών προϊόντων στην ελληνική αγορά και η κατά κεφαλήν ασφαλιστική δαπάνη να προσεγγίσει σε βάθος χρόνου τον ευρωπαϊκό μέσο όρο» είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητράκος. 

Ακόμη, ο υποδιοικητής της ΤτΕ επισήμανε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του νέου εποπτικού πλαισίου "Φερεγγυότητα ΙΙ" και χαιρέτισε τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι διοικήσεις των ασφαλιστικών εταιριών, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, της κεφαλαιακής επάρκειας, του ανθρώπινου δυναμικού και της ποιότητας των υποδομών, ως βασικών παραγόντων για την αποτελεσματική λειτουργία του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Απαραίτητα προσόντα η διάθεση για μάθηση και το ισχυρό κίνητρο για επαγγελματική δημιουργία και επιτυχία χωρίς όρια. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία μας θα γίνει ο πολύτιμος σύμβουλός σας!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ