Menu

Σύμπραξη δημόσιου-ιδιωτικού τομέα για αγροτική ασφάλιση

Υψηλότερους κινδύνους αστάθειας των τιμών και ολοένα αυξανόμενη πίεση στα αγροτικά εισοδήματα επέφερε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην αγορά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).


Παράλληλα, νέοι κίνδυνοι έρχονται στο προσκήνιο από την αυξημένη συχνότητα και σοβαρότητα ακραίων φαινομένων ελέω κλιματικής αλλαγής, ενώ δεν λείπουν και υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές κρίσεις που επηρεάζουν φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Για τον λόγο αυτόν, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το ζήτημα της αγροτικής ασφάλισης, όπως τονίστηκε στο πλαίσιο σεμιναρίου για τα «Τρόφιμα και τη Γεωργία στην ΕΕ», που διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 4-5 Δεκεμβρίου 2017.

Συγκεκριμένα, στην Κομισιόν διαμηνύουν ότι είναι αναγκαία αφενός η διάθεση προληπτικών και αποτελεσματικών μέσων διαχείρισης κινδύνων για να καταστεί ο αγροτικός κλάδος πιο ανθεκτικός και αφετέρου η παροχή των κατάλληλων κινήτρων για την προσέλκυση ιδιωτικών πρωτοβουλιών. Επιπλέον, όπως υπογράμμισε στο προηγούμενο φύλλο της «ΥΧ» ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Μιλτιάδης Νεκτάριος: «Η αποτελεσματική και ευρεία ασφαλιστική κάλυψη των αγροτών […] θα δώσει κίνητρα σε νέες δυνάμεις για να εισέλθουν και να παραμείνουν στον πρωτογενή τομέα. Επίσης, όπως έχει δείξει η διεθνής εμπειρία, η μεγιστοποίηση της ασφαλιστικής κάλυψης επιτυγχάνεται μέσω της συνεργασίας κρατικού και ιδιωτικού τομέα».

Στα πλαίσια βελτίωσης των εργαλείων διαχείρισης κινδύνου, η μελλοντική ΚΑΠ θέτει κατά κύριο λόγο ζήτημα γνώσης και συνεργασίας και για αυτόν τον σκοπό, η ΕΕ θα προχωρήσει στα εξής:
•Δημιουργία πλατφόρμας, όπου όλοι οι δρώντες (αγρότες, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, κ.λπ.) θα μοιράζονται τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.
•Χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων.
•Στήριξη της αντασφάλισης των αμοιβαίων κεφαλαίων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
•Κίνητρα για προληπτικές αποταμιεύσεις.
•Εκπαίδευση, μεταφορά γνώσης και συμμετοχή στις συμβουλευτικές υπηρεσίες για γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
•Διερεύνηση δράσεων από τα κράτη-μέλη (π.χ. φορολογία).

Η ΕΕ είναι διατεθειμένη να επενδύσει πολλά στη γνώση και την εμπειρία γύρω από την αγροτική ασφάλιση. Θα αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων, η οποία θα συνδυάζει, με συμπληρωματικό τρόπο, τις παρεμβάσεις σε επίπεδο ΕΕ με τις στρατηγικές των κρατών-μελών και τα μέσα του ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της σταθερότητας των εισοδημάτων και των κλιματικών κινδύνων.
Ενίσχυση περιβαλλοντικής και κλιματικής δράσης

Σημειώνεται, τέλος, ότι η γεωργία επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή και την περιβαλλοντική υποβάθμιση, αλλά οι αγρότες μπορούν να βοηθήσουν την ΕΕ να επιτύχει τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς της στόχους. Στην ΚΑΠ μετά το 2020 θα αντικατασταθεί η αρχιτεκτονική της πολιτικής που αποκαλούμενου «πρασινίσματος» και θα υπάρξει περισσότερη ενσωμάτωση στην ΚΑΠ των πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα και το περιβάλλον. Μεταξύ άλλων, η ΕΕ θα εισάγει ένα σχέδιο διαχείρισης της λίπανσης και θα διερευνήσει κίνητρα για τη γεωργία ακριβείας.

Πηγή: ypaithros.gr

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

ΚΑΡΙΕΡΑ

Απαραίτητα προσόντα η διάθεση για μάθηση και το ισχυρό κίνητρο για επαγγελματική δημιουργία και επιτυχία χωρίς όρια. Η πολυετής εμπειρία και τεχνογνωσία μας θα γίνει ο πολύτιμος σύμβουλός σας!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ